Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:12:06
Giáo trình
Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đăng - Nguyễn Trọng Chỉnh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM