Thứ tư, ngày 23/05/2018, 06:02:46
Giáo trình
Các hệ cơ sở tri thức
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn - Nguyễn Đình Hiển
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM