Thứ ba, ngày 7/07/2020, 11:41:13
Giáo trình
Lập trình nhúng căn bản
Tác giả: ThS. Lương Ngọc Khánh - TS. Vũ Đức Lung
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM