Thứ năm, ngày 17/01/2019, 20:32:08
Giáo trình
Báo cáo thường niên Thị trường Tài chính năm 2015: Hướng đến hội nhập cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Thị Cành (chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM