Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 07:39:02
Giáo trình
Luật cạnh tranh: quy định và tình huống
Tác giả: Trương Trọng Hiểu
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM