Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:05:55
Giáo trình
Luật cạnh tranh: quy định và tình huống
Tác giả: Trương Trọng Hiểu
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM