Thứ năm, ngày 17/01/2019, 21:06:33
Giáo trình
Luật Hợp đồng thương mại quốc tế
Tác giả: Dương Anh Sơn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM