Thứ tư, ngày 4/08/2021, 20:44:58
Giáo trình
Luật tố tụng dân sự
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM