Thứ năm, ngày 5/08/2021, 01:44:00
Giáo trình
Nguyên lý kế toán
Tác giả: La Xuân Đào
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM