Thứ ba, ngày 7/07/2020, 09:53:50
Giáo trình
Nguyên lý kế toán
Tác giả: La Xuân Đào
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM