Thứ bảy, ngày 19/09/2020, 12:48:11
Giáo trình
Phân tích kho dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Hồ Trung Thành
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Thương mại điện tử
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM