Thứ bảy, ngày 20/04/2019, 08:13:37
Giáo trình
Phát triển website Thương mại điện tử
Tác giả: Trương Hoài Phan
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM