Thứ năm, ngày 5/08/2021, 02:43:40
Giáo trình
Kế toán tài chính 2
Tác giả: Nguyễn Thị Khoa
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM