Thứ sáu, ngày 23/02/2018, 23:13:01
Giáo trình
Tư tưởng kinh tế Việt Nam (1975-2010)
Tác giả: Nguyễn Chí Hải
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM