Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 17:07:02
Giáo trình
Công nghệ chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài khơi
Tác giả: Trần Công Nghị
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM