Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 12:35:21
Giáo trình
Dịch vụ thông tin - thư viện
Tác giả: Nguyễn Hồng Sinh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Thông tin học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM