Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 12:06:22
Giáo trình
"Tôn giáo mới, Nhận thức và thực tế."
Tác giả: Trương Văn Chung (chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Triết học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM