Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:10:09
Giáo trình
Phân tích kết cấu
Tác giả: Trương Tích Thiện - Nguyễn Thanh Nhã
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM