Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:04:02
Giáo trình
Phân tích kết cấu
Tác giả: Trương Tích Thiện - Nguyễn Thanh Nhã
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM