Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 17:11:11
Giáo trình
Hóa hữu cơ 1
Tác giả: Tôn Thất Quang - Nguyễn Kim Phi Phụng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Hoá học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM