Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 07:36:44
Giáo trình
Thực tập Chuyên ngành Sinh hóa
Tác giả: Lương Bảo Uyên - Trần Quốc Tuấn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2013
Ngành/ Nhóm ngành: Sinh học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM