Thứ ba, ngày 7/07/2020, 09:56:18
Giáo trình
Thực tập Chuyên ngành Sinh hóa
Tác giả: Lương Bảo Uyên - Trần Quốc Tuấn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2013
Ngành/ Nhóm ngành: Sinh học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM