Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 12:45:48
Giáo trình
Vật lý địa cầu đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn - Lê Minh Triết - Lê Ngọc Thanh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Vật lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM