Thứ ba, ngày 7/07/2020, 12:03:02
Giáo trình
Thực tập chuyên đề Phát sinh hình thái thực vật IN VITRO
Tác giả: Trần Thanh Hương
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Sinh học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM