Thứ ba, ngày 7/07/2020, 12:00:20
Giáo trình
Nhập môn phương trình đạo hàm riêng với bài toán giá trị biên
Tác giả: La Thị Cang
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Vật lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM