Thứ ba, ngày 7/07/2020, 12:17:29
Giáo trình
Kỹ thuật chế tạo màng mỏng
Tác giả: Vũ Thị Hạnh Thu
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Vật lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM