Thứ ba, ngày 7/07/2020, 12:06:35
Giáo trình
Vật lý hạt nhân đại cương
Tác giả: Châu Văn Tạo
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2013
Ngành/ Nhóm ngành: Vật lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM