Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 16:24:24
Giáo trình
Tổng hợp hữu cơ nguyên tố
Tác giả: Trần Kim Qui - Trần Lê Quan - Nguyễn Trung Nhân
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2013
Ngành/ Nhóm ngành: Hoá học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM