Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 15:31:42
Giáo trình
Hóa học các hợp chất tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Diệu Liên Hoa
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Hoá học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM