Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 15:53:28
Giáo trình
Cơ chế phản ứng Hóa hữu cơ (Tập 1)
Tác giả: Nguyễn Diệu Liên Hoa
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Hoá học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM