Thứ năm, ngày 18/07/2019, 05:56:28
Giáo trình
Các quá trình động lực trong hệ sinh thái biển
Tác giả: La Thị Cang
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Hải dương học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM