Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:17:55
Giáo trình
URBAN AIR POLLUTION From theory to practice
Tác giả: TS. Hồ Quốc Bàng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM