Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:58:13
Giáo trình
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM