Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:05:48
Giáo trình
Xử lý nước thải đô thị và công nghệ
Tác giả: Lâm Minh Triết
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM