Thứ năm, ngày 17/01/2019, 21:09:50
Giáo trình
Thi hành án dân sự
Tác giả: Huỳnh Thị Nam Hải
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM