Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:01:06
Giáo trình
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM