Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 15:41:44
Giáo trình
Sản xuất hàng may công nghiệp
Tác giả: Hồ Thị Minh Hương
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM