Thứ bảy, ngày 21/09/2019, 17:53:52
Giáo trình
Nhập môn công nghệ hóa dệt
Tác giả: Đào Duy Thái
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM