Thứ ba, ngày 7/07/2020, 12:10:37
Giáo trình
Nhập môn công nghệ hóa dệt
Tác giả: Đào Duy Thái
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2015
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM