Thứ bảy, ngày 19/09/2020, 14:22:56
Giáo trình
Thiết kế cầu thép chịu thời tiết
Tác giả: Đặng Đăng Tùng (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM