Thứ bảy, ngày 19/09/2020, 14:33:34
Giáo trình
Đại số tuyến tính - lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM