Thứ sáu, ngày 24/01/2020, 20:18:38
Giáo trình
Đại số tuyến tính - lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM