Thứ bảy, ngày 19/09/2020, 14:37:23
Giáo trình
Các phương pháp số trong phân tích kết cấu
Tác giả: Trương Tích Thiện (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM