Thứ sáu, ngày 24/01/2020, 20:06:59
Giáo trình
Công nghệ thủy lực
Tác giả: Lê Thể Truyền
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Bảo dưỡng công nghiệp
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM