Thứ tư, ngày 5/08/2020, 09:35:07
Giáo trình
Sản xuất hàng may mặc công nghiệp
Tác giả: Hồ Thị Minh Hương
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM