Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 16:35:46
Giáo trình
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Trần Quang Thân (chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM