Thứ năm, ngày 5/08/2021, 02:42:10
Giáo trình
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình huống
Tác giả: Bùi Thị Hằng Nga - Bạch Thị Nhã Nam
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM