Thứ năm, ngày 23/05/2019, 01:01:57
Giáo trình
CÔNG NGHỆ LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Tác giả: Bùi Ngọc Hùng
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM