Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 07:39:49
Giáo trình
CƠ HỌC LƯU CHẤT TÍNH TOÁN
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM