Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:08:28
Giáo trình
Thiết kế luận lý số
Tác giả: Đinh Đức Anh Vũ
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2014
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM