Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 07:41:08
Giáo trình
Mô hình hóa hình học
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc
Đơn vị xuất bản: NXB ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2013
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM