Thứ tư, ngày 19/06/2019, 13:29:23
Giáo trình
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MS ACCESS
Tác giả: Tạ Minh Châu
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2011
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM