Thứ tư, ngày 22/01/2020, 16:34:09
Giáo trình
Thủy lực
Tác giả: Huỳnh Công Hoài (CB)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM