Chủ nhật, ngày 15/09/2019, 20:20:24
Giáo trình
Thép chịu thời tiết
Tác giả: Đặng Đăng Tùng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM