Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 17:01:22
Giáo trình
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng
Tác giả: Trần Quang Hộ
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM