Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:42:02
Giáo trình
Độ tin cậy kết cấu
Tác giả: Cao Văn Vui
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM